whatever隨意餐酒館-牛肉乾拌麵 / 牛肚乾拌麵

牛肉乾拌麵|牛肚乾拌麵
 
鮮彈麵條拌入香滷醬包,
 
將寬麵吸飽醬汁大口吮入嘴,
 
搭上軟嫩不膩口的滷牛肉,
 
鮮香厚呷、滿分唰嘴,
 
簡簡單單即能享受餐酒館級的美味!
 
 
 
 
TOP